00:16:08:00 aclarar algunas cuestiones. Yo cuando he descrito lo que había, he descrito lo que no existe, he criticado lo poco que existe, y después he mostrado lo que se propone que debería existir; tanto el hipotético
00:16:22:00 derecho a la reproducción o cosas similares.

Yo no estoy convencida del
00:16:28:00 derecho a la reproducción como tal.
00:16:30:00 No existe el derecho a la maternidad. Ni el
00:16:37:00 derecho al aborto por mucho que coloquialmente tengamos la sensación de esto. No existe como derecho en tanto que
00:16:41:00 capacidad que el Estado me otorga a mí como individuo de ejercer unas determinadas facultades, eso no existe. Incluso he criticado lo que existe, y que es una
00:16:50:00 protección a la maternidad y a la paternidad en según qué ocasiones.

Y he hablado de qué se propone porque, enlazando con lo que se ha discutido en la mesa, existe un
00:17:13:00 derecho de reproducción por parte del
00:17:15:00 ordenamiento jurídico o del Estado. Hay gente que habla de una
00:17:21:00 autonomía reproductiva en positivo mejor que va a colación con las
00:17:26:00 técnicas de reproducción humana asistida.
00:17:29:00 Legalizar o facilitar la maternidad subrogada como una posibilidad del ejercicio de ese hipotético
00:17:37:00 derecho a la reproducción o autonomía reproductiva en positivo. A mí me resultó muy interesante descubrir que en la
00:17:42:00 sanidad pública española se
00:17:44:00 cubren estas técnicas en algunos casos, pero es curiosísimo cuál es la
00:17:50:00 justificación jurídica. Si está cubierta por la sanidad pública
00:17:53:00 en virtud de qué derecho.

La
00:17:58:00 fundamentación -solamente en algunos casos y en determinados periodos de edad- es que se entiende que la
00:18:04:00 ausencia de descendencia es un
00:18:07:00 menoscabo a tu integridad física o moral, que sí que es un
00:18:11:00 derecho fundamental. Y que por lo tanto, el Estado debería garantizar ese derecho fundamental e incluir en la cartera de prestaciones de la sanidad pública las técnicas de reproducción asistida en algunos supuestos en los que se supone que
00:18:22:00 no tener hijos es
00:18:24:00 como tener una enfermedad gravísima. Y esto me resulta sumamente interesante, y entonces sí que
00:18:30:00 interviene el derecho y lo ampara.

Un tema que me preocupa también mucho, y de hecho, mi
00:18:43:00 tesis trata de la
00:18:44:00 protección de la maternidad a una
00:18:45:00 legislación del cuidado. Llegado un momento pensé que sería interesante formular un
00:18:57:00 derecho a ser cuidado, pero es complicadísimo. Pero para eso partiríamos, en todo caso, de la
00:19:07:00 asunción de una responsabilidad colectiva del hecho de traer hijos al mundo como sociedad.

Pero, hoy por hoy, veo muy lejos en nuestra
00:19:14:00 sociedad que se quiera asumir eso como un
00:19:17:00 nuevo derecho social en un momento en el que estamos desmantelando el
00:19:19:00 Estado social de derecho. En el momento en el que estamos, a ver a quién se le ocurre reivindicar la creación de un nuevo derecho social que sería el derecho a ser cuidados, no sólo cuando somos menores, sino también cuando estamos enfermos o somos ancian
00:19:48:00 anonimato de los donantes, a veces a los alumnos de la facultad les provoco con los carteles que hay por los pasillos con el lema dona vida y en el que se les invita a donar. Claro, porque los
00:19:56:00 estudiantes universitarios son un target perfecto para ser donantes.

En
00:20:06:00 Estados Unidos, depende de los estados, pero
00:20:08:00 hay más supuestos en los que tu puedes saber quien ha sido tu padre o tu madre biológico. Tu puedes contactar con la clínica, ésta contacta con tu padre o tu madre y si ellos aceptan lo puedes saber. Es como el caso de una película que me gusta mucho y qu
00:20:40:00 páginas web de hijos que se juntan y que son todos hijos de padres donantes. Esto plantea toda una serie de
00:20:52:00 dilemas como sociedad.

Allí el
00:21:07:00 posicionamiento jurídico es completamente diferente ya que existe el
00:21:10:00 reconocimiento de esta autonomía procreativa sin ningún tipo de problema, cosa que aquí nos causa tantos reparos.

JULITA OLIVERAS:

M'ha agradat molt del que has parlat ara. Quan parlem
00:21:26:00 d'esterilitat,
00:21:27:00 l'Organització Mundial de la Salut considera aquesta com una
00:21:36:00 malaltia des de l'any 2009. I aquesta setmana, a la premsa, va sortir que s'està redactant una
00:21:46:00 proposta de llei en aquest sentit. Per que si es considera malaltia la sanitat pública permet que la fertilització in vitro es faci a la sanitat pública, tot i les llargues llistes d'espera, que fan que la gent acabi pagant i marxant a la sanitat privada.
00:22:18:00 dones solteres que vulguin tenir fills per fecundació in vitro la
00:22:26:00 seguretat social no li cobrirà, perquè es considera que és un cas en què és un
00:22:32:00 luxe.

I a dues
00:22:34:00 dones lesbianes tampoc se'ls hi cobrirà perquè aquestes dues dones no és que siguin estèrils, sinó que han triat una opció de vida. I llavors el que es diu és que aquestes dues dones tenen el gran avantatge que una pot donar els ovòcits i l'altra pot acol
00:23:27:00 detecció d'anomalies és
00:23:30:00 obligatòria, fixa o aleatòria?Per que jo conec directament el cas d'embarassos provinents de la donació d'òvuls on els nens han tingut
00:23:39:00 Síndrome de Down. Jo em pensava que això era imprescindible aquesta
00:23:48:00 revisió de l'estat genètic de la donació d'òvuls.

Actualment, amb aquest
00:23:58:00 procés històric de la maternitat i l'esterilitat, etc., abans les
00:24:04:00 mares que no podien tenir fills optaven
00:24:08:00 després de diversos intents de in vitro per
00:24:11:00 l'adopció mentre que
00:24:19:00 ara estem adoptant embrions. El procés d'adopció ha canviat. I això lligaria una mica amb la idea dels
00:24:23:00 pares biològics, que jo crec que hauria de saber-se. Però crec que hi ha hagut un
00:24:29:00 canvi social, històric o ètic però
00:24:34:00 han disminuït les adopcions nacionals i internacionals i
00:24:36:00 han augmentat el nivell de mares.

I ja per acabar, la paraula de
00:24:41:00 desig penso que és vàlida però el passa és que pot ser tergiversada. No és tant la paraula sinó l'ús que en fem d'aquesta paraula. Penso que ha arribat a acceptar-se molt el desig de tenir criatures i crec que és una paraula encertada.

JULITA OLIVERAS
00:25:03:00 fecundació in vitro treballem en el laboratori. Aquesta imatge resulta molt entenedora. Quan nosaltres ens sotmetem a aquesta tècnica aconseguim un
00:25:14:00 embrió, que és millor no tocar-lo per que si fas una
00:25:18:00 biòpsia i li treus una cèl·lula
00:25:21:00 potser aquest no podrà prosperar.

Pensa que l'implantes a l'úter al cap de tres dies de quan el tens allà a la placa de Petri. Perquè si no no pot evolucionar en aquella placa de Petri.
00:25:33:00 De manera natural mai
00:25:36:00 no faràs aquesta biòpsia. El
00:25:37:00 diagnòstic genètic preimplantacional
00:25:40:00 no es fa excepte si és que sabem que l
00:25:44:00 a persona és portadora d'una malaltia encara que no s'hagi manifestat. De manera que no es fa mai.

La doctora
00:25:54:00 Anna Veiga, quan va escriure el seu
00:25:55:00 llibre sobre "El miracle de la vida", que ens fa un recorregut per aquesta trajectòria, hi ha un capítol que emociona i fins i tot fa plorar per que parla d'una situació que es va trobar ella. Ella és la
00:26:10:00 mare científica de la primera nena proveta a Espanya.
00:26:14:00 Un dels primers casos que hi va haver i que la persona que es va sotmetre al tractament era
00:26:16:00 amiga seva, que va tenir una criatura que tenia una trisomia del cromosoma vint-i-u, que és el
00:26:35:00 Síndrome de Down. I és clar, la científica no s'esperava aquesta situació. Això vol dir que quan tens aquest
00:26:42:00 embrió, és com si s'hagués
00:26:44:00 generat de manera idèntica a la natural.

Només es farà
00:26:48:00 diagnòstic genètic preimplantacional en casos que es considera que val la pena o que
00:26:55:00 saps amb seguretat que la persona podria ser transmissora. Per exemple, hi ha malalties com la
00:26:59:00 Talassèmia, la
00:27:00:00 Fibrosi Quística,
00:27:01:00 Distròfia Muscular que podem buscar, però hem de saber que són portadors.

Pel que fa a les
00:27:08:00 adopcions, en la fecundació in vitro
00:27:21:00 no es dóna l'adopció d'embrions. Moltes parelles porten a terme aquestes tècniques però que després se'n van a adoptar, però primer passen per aquí. Perquè
00:27:45:00 l'eficència d'aquestes tècniques és molt baixa:
00:27:49:00 30-40%.
00:27:54:00 L'espècie humana no és eficient en reproducció i les
00:28:01:00 tècniques de fecundació in vitro tampoc.

Compartir video