00:00:00:00 Sílvia Carrasco, per la teva intervenció i pel suport que la
00:00:04:00 UAB donat a l'
00:00:06:00 iiEDG i el treball conjunt que estem fent. Ara prendrà la paraula
00:00:32:00 Susanna Tavera,
00:00:35:00 directora de l'iiEDG.


SUSANNA TAVERA:

És un plaer estar aquí inaugurant aquestes
00:01:14:00 II jornades, per les companyes, autoritats, personalitats, amb qui comparteixo la taula, i gràcies a un
00:01:25:00 treball previ de preparació, de moltes energies, dins l'
00:01:29:00 iiEDG i respecte a les
00:01:32:00 universitats que en són partícips, respecte a les
00:01:36:00 institucions que ens donen suport, l'
00:01:38:00 Institut Català de les Dones, com ha quedat claríssim gràcies a la intervenció de la seva presidenta,
00:01:45:00 Montserrat Gatell.

I és un plaer perquè és a l'inici d'un
00:01:50:00 treball conjunt, d'esforços concentrats durant els dos dies que ara inaugurem i en un moment d'esperances respecte a les
00:02:04:00 conclusions d'aquestes jornades.

És evident la importància dels temes del
00:02:13:00 benestar, una dimensió polièdrica que es fonamenta en al
00:02:18:00 igualtat o en la desigualtat en una
00:02:20:00 societat en crisi. És un tema que es fonamenta en
00:02:24:00 experiències objectives,
00:02:27:00 subjectives, que van des de les
00:02:29:00 físiques i biològiques fins a les relatives a la
00:02:32:00 salut, a la realitat de la
00:02:33:00 violència masclista, a les
00:02:36:00 relacions laborals, etc.

A mi no em correspon aquí justificar el
00:02:41:00 tema, està justificat per una dinàmica interna, de reflexió, dins de l'
00:02:49:00 iiEDG i per la seva
00:02:54:00 definició: som una
00:02:57:00 institució de recerca interdisciplinària, cridada a potenciar els aspectes interdisciplinaris de la recerca científica en
00:03:10:00 estudis de dones i rere unes
00:03:15:00 primeres jornades en les quals vam respondre a la necessitat de
00:03:20:00 conèixer-nos i reconèixer-nos tots i totes les
00:03:24:00 investigadores de l'iiEDG, va estar clar que necessitàvem unes
00:03:33:00 segones jornades articulades en un
00:03:52:00 tema de dimensions interdisciplinàries i que ens fos comú.

Aquella demanda col·lectiva de fa dos anys va ser formulada per l'
00:04:05:00 equip directiu, la
00:04:07:00 comissió permanent i la
00:04:08:00 comissió de recerca i la
00:04:09:00 comissió d'activitats i el conjunt de l'institut, com una obligació i el resultat són aquestes
00:04:17:00 segones jornades.

D'aquí la multiplicitat de les
00:04:22:00 taules de debat programades, el seu
00:04:25:00 caràcter interdisciplinari i la presència dels
00:04:28:00 especialistes dels àmbits professionals.

Però no s'acaben aquí els
00:04:33:00 objectius plantejats: l'
00:04:36:00 iiEDG tracta de potenciar la
00:04:39:00 recerca feminista acadèmica però també d'
00:04:42:00 incorporar a la recerca noves veus o veus joves. La recerca, els moviments, la presència pública n'estan necessitades d'aquestes.

Per això hem dedicat des de l'
00:05:04:00 iiEDG una especial atenció a l'atorgament del
00:05:08:00 I Premi Màster de Recerca, hem editat el primer
00:05:13:00 Quadern de recerca de l'iiEDG, editat gràcies a l'ajut de l'
00:05:28:00 Institut Català de les Dones.

El diploma del premi serà entregat a la cloenda de les jornades i li correspon a
00:05:42:00 Ricardo Rodríguez Luna, autor de
00:05:46:00 "Nosotros no hemos hecho nada", una recerca especial, perquè ve d'una persona jove, que surt del màster i que ara està vinculat a un grup de recerca de la UAB.

A més, és un treball molt especial perquè no només incideix en els
00:06:23:00 aspectes punitius de la violència de gènere: repressius, penitenciaris, legals... sinó en la necessitat de treballar la
00:06:33:00 responsabilitat ètica i política que el conjunt de la societat té respecte a la
00:06:40:00 violència masclista i promoure el convenciment en els
00:06:48:00 homes de que en són responsables i de que la resta de la
00:06:53:00 societat en som
00:06:54:00 responsables de promoure el canvi en els
00:06:57:00 mitjans d'actuació que no són, precisament, els punitius.

Hi ha una tercera dimensió a subratllar en el desenvolupament d'aquestes
00:07:07:00 jornades i és el fet que aquí es faran visibles els resultats que la voluntat de l'
00:07:20:00 iiEDG d'assegurar la
00:07:23:00 transferència del coneixement científic feminista respecte al conjunt de la
00:07:28:00 societat civil. Per això hem treballat en la formació de línies de trobada, d'espais i situacions en les sessions de dones dels
00:07:44:00 col·legis de professionals de Catalunya.

Per això les
00:07:49:00 jornades comptaran amb les aportacions de l'
00:07:55:00 Associació de Dones del Col·legi de Periodistes de Catalunya i la del
00:08:00:00 Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.

La seva presència és la conseqüència de dues jornades anteriors i d'un
00:08:18:00 conveni de col·laboració entre l'
00:08:24:00 iiEDG i el
00:08:25:00 Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.

Volem, per tant, afirmar la
00:08:30:00 transferència del coneixement feminista respecte a la
00:08:34:00 societat civil i la voluntat de canvi de la
00:08:38:00 promoció i igualtat de les dones respecte al conjunt de la societat.

Estem complint aquí una dinàmica iniciada per l'
00:08:49:00 iiEDG des de la seva creació el 2008, però també al llarg dels darrers temps, on a més de les
00:08:59:00 retallades comentades per
00:09:03:00 Montserrat Gatell la
00:09:12:00 dedicació de totes les dones i homes que formen part de l'
00:09:17:00 iiEDG han suplert els
00:09:19:00 recursos.

Continuem, doncs, avançant, en tot allò que fa de l'
00:09:54:00 iiEDG una realitat única com a
00:09:58:00 institució catalana de recerca. Som l'
00:10:03:00 únic institut interdisciplinari i interuniversitari de tot l'Estat Espanyol i manifesto aquí, davant totes les companyes, la voluntat de seguir avançant.

Moltes gràcies i us desitjo unes fructíferes jornades de recerca.

Credits:

Duration: 10m 40s

Recorded at: 11.12.2009

Una taula rodona mencionant les futures línies de recerca prioritàries en dones i gènere María Antònia Pujol, Delegada del Rector i Presidenta de la Comissió per la igualtat de Gènere de la Universitat de Barcelona Marta Otero, Vicerectora de recerca de la Universitat de Vic Rosario Segura, Cap del servei d'estudis de l'Instituto de la Mujer Anna Solà, Directora executiva de l'Institut Català de les Dones Modera: Genoveva Sastre, Coordinadora de la comissió de recerca de l'iiEDG. Universitat de Barcelona

Share video