00:00:00:00 Primer, donar-vos la benvinguda.
00:00:02:00 Donar-vos les gràcies en nom
del Rector de l'Universitat de barcelona.
00:00:07:00 Ell va ser una persona que va apostar molt
per la unitat d'igualtat perquè va crear-la
00:00:14:00 i ha donat tot el suport que necessito
i sempre que li demano.
00:00:20:00 Per tant li agués agradat estar aquí,
però ja sabeu que les agendes dels rectors
00:00:24:00 són molt complicades i no ha pogut ser.
00:00:27:00 Per tant, només donar-vos la benvinguda.
Segur que serà un treball molt profitós
00:00:34:00 Jo no podré quedar totes les jornades,
perquè tinc altres coses...
00:00:39:00 Primer perquè tinc una altra cosa a les vuit del vespre i demà al matí tinc feina.
00:00:43:00 Encara que no ho sembli perquè teòricament els dissabtes tampoc treballo...
00:00:46:00 ... o treballem d'una altra manera...
00:00:49:00 Abans de tot donaré la paraula a les persones
que m'acompanyen.
00:00:53:00 Dir-vos que ho farem dretes perquè ens sentim amb inferioritat ...
00:00:58:00 Perquè o la taula és molt gran o la cadira és molt baixeta i no veiem la segona fila.
00:01:06:00 Per tant, com estem entre amigues i amics ho farem dretes.
00:01:11:00 Primer dono la paraula a la Genoveva Sastre,
00:01:15:00 Responsable del Grup de Recerca de l'Institut
00:01:19:00 que us dirà unes paraules de benvinguda.
00:01:26:00 A la Comissió de recerca, ens va semblar
que no podiem acabar aquest any,
00:01:34:00 a l'any 2009, organir¡tzar unes jornades que ens permetessin visivilitzar la riquesa
00:01:40:00 i la diverdsitat de la recerca que les investigadores
i els investigadors de l'iiEDG
00:01:44:00 estem portant a terme. Volíem acabar l'any
organitzant aquestes jornades.
00:01:53:00 Estavem convençudes i estem convençudes que posant de relleu la recerca de l'Institut
00:02:03:00 Donaven la oportunitat de gaudir
d'una vessant professional que massa sovint
00:02:05:00 queda relegada a un segon terme quan
es parla de participar amb l'organització
00:02:09:00 d'una societat genéricament més equitativa.
00:02:31:00 La Susana Tavera, directora en funcions de l'iiEDG i, la resta de companyes de
00:02:35:00 de la Permanent ens han estimulat i ajudat
amb l'organització de les jornades.
00:02:47:00 Les investigadores del nostre institut
hem manifestat el nostre interès
00:02:49:00 siguem poques les que som aquí,
us vull fer saber que la casi totalitat
00:02:56:00 dels grups de recerca de l'Institut s'han apuntat per presentar els seus grups
00:03:08:00 i s'hi han apuntats perquè tenen interès
en exlicar les recerques que fan
00:03:11:00 i tenen interès en participar en les jornades.
00:03:14:00 En el programa que us hem donat consta,
en primer lloc, una taula rodona per parlar de
00:03:21:00 l'interès i la importància dels estudis de gènere.
00:03:31:00 A continuació venen
les presentacions dels grups.
00:03:44:00 de les recerques que s'estan duent a terme
00:03:45:00 Un dels objectius d'aquestes jornades és,
justament, el presentar un esboç del conjunt
00:03:55:00 I l'altre és un procés de reflexió que comencem a obrir ara sobre
00:04:05:00 la funció de la recerca en el Institut.
Sóm totalment conscients què necesitaíem...
00:04:15:00 ... una setmana a temps complert. I aquest és un luxe que en aquests moments
00:04:27:00 Però el que sí podem fer és començar.
i aquesta és la funció d'aquestes jornades.
00:04:30:00 Pensem que el fet de començar aquest
camí obert cap a la recerca de comunicació
00:04:33:00 Però el que sí podem fer és començar.
00:04:41:00 entre nosaltres, ens dóna la oportunitat
de gaudir del treball que les companyes estan
00:04:52:00 duent a teme. I estem convençudes
aquest intecanvi reforçarà els nostres vincles.
00:05:04:00 A més, ens donarà moltes idees sobre
com podem organitzar la recerca a l'iiEDG;
00:05:15:00 Una via que ens sembla bona per començar
a reflexionar aquest procés és justament
00:05:27:00 per obrir aquesta porta: veure què s'està fent.
I és, amb aquestes idees justament,
00:05:35:00 que hem organitzat un programa de les jornades
centrat en el treball dels equips
00:05:47:00 i que un cop acabada aquesta presentació
del treball dels equips, obrirem un debat per
00:05:52:00 preguntar-nos què pot fer l'iiEDG per
afavorir la recerca dels grups i per
00:05:57:00 Quina funció hauria de tenir l'iiEDG en
la recerca i què fem per organitzar-nos.
00:06:02:00 afavorir les relacions entre els grups.
00:06:11:00 la recerca i què fem per organitzar-nos.
00:06:12:00 Aquestes són les propostes que fem des de la comissió però que, evidentment, estan
00:06:15:00 obertes a totes les idees, iniciatives, propostes que feu tant al llarg d'aquesta tarda com
00:06:29:00 es compliran tots els teus desitjos.
Passo la paraula a la Susanna Tavera.
00:06:34:00 al llarg d'aquest matí.

Share video