00:00:25:00 Jornades de recerca de Dones i Gènere i, concretament, per poder formar part d'aquesta
00:00:30:00 taula rodona.

L'objectiu d'aquesta taula rodona, és debatre la relació de les
00:00:39:00 futures línies de recerca prioritàries dels
00:00:45:00 estudis de dones i de gènere.

Tot i la meva poca experiència en aquest àmbit de coneixement, ja que la meva activitat investigadora bàsicament sempre ha estat vinculada a l'àmbit de la
00:00:56:00 recerca biomèdica, intentaré aportar en aquesta taula el meu punt de vista com a
00:01:07:00 Vicerrectora de Recerca i Transferència del coneixement de la Universitat de Vic.
00:01:12:00 Intentaré definir algunes línies de recerca que considero que haurien de ser prioritàries i potser, no tan sols prioritàries, sinó que des de la base del que he anat analitzant últimament i del que he viscut dins el marc de la meva universitat, el que he
00:01:29:00 com s'han anat desenvolupant darrerament moltes línies de recerca en el marc d'aquest àmbit de coneixement i que, crec jo, per on hauríem d'anar de cara al futur. Intentaré fer la meva petita aportació perquè
00:01:47:00 només fa pocs dies que també formo part d'un projecte d'estudis de gènere.

Per endavant, ja us demano disculpes en el cas que faci algunes imprecisions o que no entri prou profundament en alguns aspectes perquè, com ja he reconegut abans, no sóc exper
00:02:23:00 tres grans grups de línies de recerca en l'àmbit dels estudis de gènere.

En primer lloc,
00:02:36:00 visibilitzar la història de la dona. Es tractava de fer visible la memòria històrica de les tasques que han anat desenvolupant les dones en àmbits de coneixement molt diversos: des de l'àmbit científic, escriptores, traductores, filòsofes... Entenc que in
00:03:02:00 visibilitzar totes les tasques que havien anat desenvolupant moltes dones en la seva parcel·la de coneixement, ja fos la que els hi va tocar viure en la seva parcel·la personal o potser a nivell professional.
00:03:15:00 I aquest treball de visibilització es segueix fent en moltes línies de recerca actuals, que treballen per recuperar les aportacions que van fer al llarg de la història de la humanitat moltes dones, moltes vegades en l'àmbit més personal perquè tampoc era
00:03:41:00 anar una mica més enllà.

Potser això m'ho comporta el fet de ser vicerrectora, que moltes vegades entenem que -una mica en la mateixa línia que comentava
00:03:51:00 Maria Antònia Pujol fa uns moments- en qualsevol àmbit de coneixement
00:03:55:00 no ens podem basar només en tenir un coneixement pel coneixement, sinó que també hem de
00:04:00:00 buscar la seva aplicació, que també s'ha de buscar en els estudis de gènere.

Crec que ja hi ha molts grups de recerca, a nivell de Catalunya i de l'Estat Espanyol, que estan intentant fer una
00:04:14:00 recerca aplicada. I en l'àmbit dels estudis de gènere entenc com a recerca més aplicada aquella recerca que porta el
00:04:24:00 desenvolupament humà i social de les persones més enllà i que, en definitiva, acaben repercutint en el
00:04:34:00 desenvolupament econòmic de la societat.

Potser sí que en l'àmbit dels estudis de gènere no s'està promovent prou o no s'està promovent amb prou el
00:04:43:00 suport econòmic aquestes recerques perquè tenim una societat que el que busca és el la
00:04:51:00 immediatesa dels resultats i el
00:04:52:00 tres blocs temàtics:

1)
00:05:10:00 dona, en molt àmbits de coneixement aporta molts
00:05:13:00 valors que poden ser molt més que complementaris a aquells que aporta un home i que, a més, poden produir un efecte de sinèrgia, d'
00:05:23:00 ampliació del coneixement.

He comentat que crec que hi haurien
00:05:30:00 La visibilització històrica: refer la memòria històrica dels estudis de gènere.

2)
00:05:36:00 La recerca aplicada.

3)
00:05:41:00 La recerca en el marc dels plans d'igualtat.

Ara tenim un nou
00:05:46:00 Ministeri d'Igualtat (2009, suprimit el 2010). S'està fent molta recerca per tal d'
00:05:51:00 evitar les diferències laborals actuals o possibilitats de promoció professional.

També és veritat que -tot i que s'hi insisteixi molt- costa molt
00:06:02:00 la conciliació familiar i que, tot i que s'insisteixi en els
00:06:06:00 plans d'igualtat per empreses, moltes vegades encara no han arribat a la concreció.

També tenim tot el tema de la
00:06:17:00 violència de gènere i de la exclusió social i crec que hem d'anar inclús més enllà, en l
00:06:22:00 'àmbit sociològic.

La societat actual viu molt de cara a la bellesa, a l'
00:06:27:00 aparença física, i aquest és un altre dels aspectes sobre el que crec que s'ha de seguir treballant.

I encara més enllà: crec que també hauríem de seguir apostant en l'àmbit de la igualtat, en tot el tema que fa referència a la
00:06:44:00 qualitat de vida i a la salut femenina. Moltes vegades es fan
00:06:48:00 estudis de salut en què l'únic que es fa és assenyalar les diferències entre homes i dones pel que és clau: el component genètic. Però crec que també hauríem d'anar una mica més enllà: hi ha tota una sèrie de
00:07:00:00 malalties que són fruit de factors socials, que moltes vegades obviem.

He fet aquest anàlisi dels 3 blocs de línies de recerca i el que me n'he anat donant compte al llarg d'aquest temps i del que he pensat una mica de amb quines paraules em podria adr
00:07:31:00 àmbit en què jo havia treballat, el cardiovascular, havíem evidenciat que qualsevol estudi de recerca necessitava no només que hi intervinguessin metges o biòlegs moleculars, sinó que era indispensable la contribució de professionals des d'àmbits completa
00:07:50:00 per abordar moltes problemàtiques calen professionals d'àmbits molt diferents. En el cas meu, per exemple, biòlegs, metges, enginyers i inclús matemàtics i físics, que podria semblar anys enrere que aquests tipus de perfils professionals poguessin entrar
00:08:19:00 muntar equips més multidisciplinaris.
00:08:22:00 Les línies de recerca han de ser més transversals, entenc jo. Crec que
00:08:28:00 cada professional porta un valor afegit, una manera de veure una realitat que moltes vegades, si només ens basem en professionals que venim d'un mateix origen, la informació que portem és esbiaixada i perdem punts de vista que són molt enriquidors.

En
00:08:59:00 projecte "Converses amb catalanes d'avui", on intenten vissibilitzar tot el treball que estan duent a terme moltes dones en àmbits de coneixement molt diferents, he decidit intentar aportar la meva
00:09:11:00 visió com a científica.

Crec que hem d'anar cap a una
00:09:22:00 visió més transversal i mulitdisciplinària. A la
00:09:28:00 Universitat de Vic, per exemple, tots els projectes de recerca en l'àmbit dels estudis de gènere i de dones, tot i que de vegades no n'haguem estat conscients, sí que és veritat que hem començat a participar-hi de
00:09:42:00 manera multidisciplinària.

De fet, a molts projectes de recerca que s'han portat a terme hi intervé
00:09:48:00 professorat de la facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació,
00:09:52:00 professorat de la Facultat d'Educació, inclús
00:09:55:00 professorat de la Facultat d'Empresa i Comunicació, que moltes vegades semblaria que hauria de ser un àmbit de coneixement prou allunyat dels estudis de gènere. Fins i tot hi ha participat professorat de l'
00:10:05:00 Escola Politècnica Superior.

El
00:10:10:00 grup de recerca en estudis de gènere de la Universitat de Vic bàsicament té
00:10:17:00 4 grups de recerca:

1.
00:10:19:00 Grup de recerca en traducció, literatura, història i comunicació.

2.
00:10:26:00 Grup de recerca educativa.

3.
00:10:32:00 Grup de recerca en esport i activitat física, on s'està estudiant la figura de la dona en
l'àmbit esportiu.

4.
00:10:39:00 Grup de recerca en emprenedoria, que analitza la figura de la dona en l'àmbit industrial i en l'emprenedoria.

Així doncs, en el marc d'aquests 4 grups de recerca, hem establert unes
00:10:57:00 estructures completament transversals.

La Universitat de Vic té un
00:11:04:00 Centre d'Estudis Interdisciplinaris de la Dona que intenta
00:11:23:00 incentivar aquestes activitats de caràcter interdisciplinari i interfacultatiu dels diferents campus.

Per altra banda, la Universitat de Vic, en col·laboració amb la
00:11:36:00 Universitat de Barcelona, compartim una
00:11:38:00 Càtedra UNESCO de Dones, Desenvolupament i Cultures en què també s'estan realitzant estudis de gènere, desenvolupament i diversitat cultural i que intenten apropar tota aquesta recerca dels grups a la societat.

No podem quedar-nos només amb la recerca
00:12:09:00 assignatures en els graus, com una
00:12:11:00 assignatura intercampus de "Dones en el segle XXI. Una mirada interdisciplinària", col·laborem també en aquest
00:12:17:00 màster de l'iiEDG que compartim entre diferents universitats. I també la Universitat de Vic, com tota la resta, ha establert el seu
00:12:29:00 pla d'igualtat.

El que hauríem de definir sempre és que
00:12:37:00 la recerca l'hem de portar més enllà del coneixement pel coneixement i en els estudis de gènere en concret, crec que tenim una gran oportunitat.
Pel que fa a la
00:12:50:00 recerca aplicada en el marc de l'educació, en el cas de la nostra universitat i potser pel marc territorial amb què ens trobem, la
00:12:58:00 comarca d'Osona té un percentatge de
00:13:01:00 població immigrant molt elevat, el grup de recerca educativa, el que ha anat evidenciant, és que moltes vegades la seva
00:13:09:00 integració es fa molt més favorable quan hi ha un
00:13:16:00 compromís d'aquesta dona immigrant amb la integració de la seva comunitat. I no només el compromís a nivell personal, sinó inclús la
00:13:25:00 creació d'empreses.

D'aquí també que el nostre grup de recerca sobre
00:13:29:00 emprenedoria femenina fes un estudi sobre la comarca d'Osona i va veure la gran rellevància de les
00:13:39:00 dones immigrants emprenedores en la millora social d'aquestes comunitats amb risc d'exclusió.

Volia fer també dues pinzellades sobre
00:14:15:00 política de recerca en l'àmbit autonòmic i estatal. L'any passat es va aprovar el
00:14:32:00 pacte nacional per la innovació i la recerca a Catalunya, que aportava un
00:14:39:00 compromís des de diferents agents -universitats, centres de recerca, sector empresarial...- per apostar per la recerca a Catalunya.

Tots els vicerrectors de recerca de les diferents universitats catalanes estem treballant per fer que, dins el marc de
00:15:12:00 les línies de recerca d'estudis de gènere i de dones no quedin al marge.

És cert que tenim
00:15:25:00 moltes convocatòries de finançament -l'
00:15:29:00 el Instituto de la Mujer,
00:15:30:00 Institut Català de les Dones,
00:15:31:00 plans nacionals...-, però tot sovint, en presentar-hi projectes,
00:15:38:00 no sempre es visibilitzen com a línies prioritàries de recerca. I per aquí anirà la responsabilitat que tindrem els vicerrectors de recerca en els propers anys.

Pel que fa a l'
00:15:52:00 objectiu d'aquesta taula rodona, jo em quedaria amb una línia prioritària: l'única garantia que tindrem de ser eficients, de poder portar a terme o tenir més visibilitat dels resultats dels estudis i investigacions sobre gènere és si som capaços de crear
00:16:19:00 equips multidisciplinaris, de fer una
00:16:24:00 xarxa que impliqui persones d'àmbits de coneixement molt diferents.

Si ens convertim en un col·lectiu que treballi sol serà molt difícil que els nostres resultats arribin a tothom i siguin prou eficients. Crec que en el futur hem de
00:16:44:00 treballar de forma transversal.
00:16:54:00 La dona no és un element aïllat de la societat, tenim problemes en el marc de la vida que tenim formant part d'una societat i per això s'ha de treballar des d'aquesta.

GENOVEVA SASTRE, Comissió de recerca, iiEDG:

Moltes gràcies, Marta, per les teves
00:17:45:00 multidisciplinarietat, un dels eixos d'aquestes jornades.

Credits:

Duration: 18m 10s

Recorded at: 11.12.2009

Marta Otero, Vicerrectora de la Universitat de Vic.

Share video