00:00:02:00 Montserrat Gatell per la teva intervenció. Ens dóna ànims saber que tenim el recolzament de l'
00:00:10:00 Institut Català de les Dones, nosaltres seguirem treballant pel
00:00:17:00 benestar de les dones, pel
00:00:20:00 benestar social i avançant en la
00:00:22:00 acció social. L'
00:00:25:00 Institut Català de les Dones podrà comptar amb l'
00:00:28:00 iiEDG i esperem que a la inversa. Passo la paraula a
00:00:37:00 Sílvia Carrasco,
00:00:42:00 Vicerectora d'Estudiants i Cooperació de la
00:00:44:00 Universitat Autònoma de Barcelona, que tant ens ha acollit.


SÍLVIA CARRASCO:

He d'explicar la història que ens porta fins a aquí, a la
00:00:58:00 UAB. La primera carta que em vaig trobar quan vaig passar a ocupar el meu càrrec anava signada per la
00:01:09:00 Susanna Tavera, on em presentava el projecte de les
00:01:19:00 jornades i em demanava que la
00:01:29:00 UAB fos la seu i una petita contribució per la
00:01:34:00 traducció simultània, atès que estàvem a la
00:01:37:00 Facultat de Traducció i Interpretació.

Aquesta carta em feia molta il·lusió, perquè una de les meves competències era l'
00:01:54:00 Observatori per lgualtat, per al que tenim grans plans d'expansió. A més que coincidia en la posada en funcionament d'un projecte que va ser gestat en la transformació dels
00:02:12:00 plans d'estudi, en el que vam introduir un
00:02:22:00 Minor transversal en estudis de gènere per oferta formativa dels
00:02:28:00 crèdits lliures a tots els i les estudiants de la
00:02:32:00 UAB.

Per tant, començàvem el
00:02:34:00 curs 2012-2013 implementant allò que era una vella aspiració gestada fa anys i acollint aquestes
00:02:50:00 jornades de recerca, amb un tema altament punyent com és el
00:02:54:00 gènere i el benestar, en un moment en què hem estat
00:02:58:00 perdent recursos socials i hem assistit a la
00:03:06:00 destrucció de serveis públics, sinó que també estem
00:03:09:00 perdent drets.

En aquest punt, les aportacions i els avenços en el
00:03:15:00 món feminista han des ser especialment atents i crítics.

Estem molt contents perquè sumàvem dues coses: una part de
00:03:27:00 projecte personal, acadèmic, i, de l'altra, una
00:03:30:00 part de projecte polític que compartim plenament, apart de dir que la
00:03:34:00 UAB col·labora de forma evident amb la consecució del
00:03:41:00 màster d'estudis de gènere amb moltes investigadores i que ha estat el bressol, tant en
00:03:49:00 antropologia,
00:03:50:00 sociologia... de grans mestres en
00:03:55:00 estudis de gènere que també han estat
00:03:57:00 veus feministes crítiques en la intervenció social i en la esfera pública.

Per això ens va fer molta il·lusió aquesta carta i vam voler anar molt més enllà, assumint un
00:04:15:00 co-organització, comptant amb el nou equip de l'
00:04:22:00 Observatori per la Igualtat de la
00:04:24:00 UAB, perquè aquella mateixa setmana la
00:04:28:00 Dra. Montserrat Rifà, de la
00:04:32:00 Facultat d'Educació, acceptés ser-ne la nova
00:04:35:00 directora i ajudant, per tant, a consolidar un equip de dones compromeses, la darrera va ser la
00:04:50:00 Dra. Carolina Gala, a qui li vull agrair la generositat en el traspàs.

Per tant, ens vam posar a treballar de forma immediata, amb tota la complexitat quan l'
00:05:12:00 organització té una seu diferent de l'institut, a més d'anar tots de bòlit amb la docència i altres dedicacions, i amb les dificultats que té organitzar unes
00:05:28:00 jornades d'aquestes característiques.

Ens n'hem sortit i estem encantades dels resultats i, tant a nivell de
00:05:35:00 continguts com d'
00:05:37:00 organització creiem que serà un èxit.

Una particularitat imprevista és que aquesta primera jornada coincideix amb la
00:05:54:00 Festa Major de la UAB, que ha complit 20 anys d'història però que ha tingut unes vicissituds no gaire positives, especialment en els 3 darrers anys en que s'ha celebrat una festa no autoritzada i això ha comportat una sèrie d'inconvenients.

Enguany la
00:06:31:00 co-organitzat aquesta Festa Major des de l'
00:06:34:00 equip de govern, parlant i treballant amb tots els col·lectius, que tenen molta vitalitat i n'hi ha
00:06:44:00 més de 62 col·lectius d'estudiants amb una varietat extraordinària. Hem aconseguit asseure a tothom al voltant d'una taula i organitzar-nos.

Nosaltres, com a
00:07:03:00 Observatori per la Igualtat, participem també de la festa major i us convido a que us passeu per la paradeta de la
00:07:11:00 Plaça Cívica, també participem de la
00:07:53:00 gimcana solidària, però a la paradeta exposem resultats i tenim fulletons.

Una altra cosa és que davant del bar d'aquest edifici, del
00:08:18:00 Rectorat, trobareu una
00:08:23:00 exposició de pòsters en què, a banda de trobar el magnífic cartell del
00:08:28:00 díptic d'aquestes jornades, hi trobareu també una selecció de pòsters fets especialment per les
00:08:40:00 jornades per part de l'equip de l'
00:08:41:00 Observatori per la Igualtat que mostra l'
00:08:45:00 activitat de l'institut, les
00:08:50:00 activitats de recerca,
00:08:52:00 els grups de recerca, les primeres dades d'aquest
00:08:55:00 Minor d'estudis de gènere transversal i la
00:09:02:00 perspectiva científica en què es treballa en recerca per part de l'Observatori, que estem expandint.

Una de les primeres
00:09:18:00 expansions serà ser més visibles i acostar-nos més a la
00:09:22:00 Plaça Cívica i a la resta d'entitats i persones del Campus.

Estem ecantats de tenir-vos aquí, esperem que siguin unes
00:09:31:00 jornades magnífiques. Esperem que la
00:09:33:00 Festa Major sigui un afegit positiu i trobar-nos més endavant, fent més projectes d'expansió.


GENOVEVA SASTRE:

Gràcies,
00:09:53:00 Sílvia Carrasco per la teva intervenció i pel suport de la
00:09:56:00 UAB amb l'
00:09:59:00 iiEDG, especialment del vostre nou equip del
00:10:03:00 rectorat i també a l'
00:10:10:00 Observatori d'Igualtat. També us agraïm el treball que esteu fent.

Personas y entidades:

Etiquetas: Silvia Carrasco, iiEDG

Duración: 10m 31s

Grabado en: 08.11.2012

Silvia Carrasco inaugura també les II jornades de l'iiEDG i situa els estudis de gènere en la promoció 2012-2013 de l'UAB. Menció del nou equip de l'observatori per la igualtat del la UAB. Agraïments a Dra. Montserrat Rifà i a la Dra. Carolina Gala.

Compartir video