Slide 1 / 1

Transcript author: Edgar Gallart

00:00:03:02 Quan la gent ens va proposar
d'organitzar el simposi el
00:00:06:23 primer que vaig fer va ser
plantejar nos què vol dir ser
00:00:11:00 un arquitecte jove.
00:00:18:06 Està clar que no és un tema tan
lligat a l'edat com una actitud
00:00:23:15 una manera de treballar de
l'arquitectura i això és portar
00:00:28:23 una mica
treure algunes conclusions.
00:00:31:12 La primera és que l'arquitecte
jove és un arquitecte que està
00:00:35:12 en crisi permanent que està
acostumada a treballar amb
00:00:38:06 pocs recursos
00:00:40:20 i amb unes condicions difícils
00:00:44:06 i que això es nota,
s' extrapola a la seva obra la
00:00:49:12 seva de treballar i per altra
banda també hi ha
00:00:53:21 una capacitat transformadora.
00:00:56:10 L'arquitecte jove no té un
recorregut, no té un
00:01:02:16 temps darrere doncs que
li ha permès sedimentant una
00:01:06:22 manera de treballar.
00:01:08:09 No té una rutina i això
d'alguna manera doncs es
00:01:13:20 tradueix en què sempre és nou.
00:01:17:14 Sempre és fresc.
00:01:19:01 Sempre té una energia i una
vitalitat que potser no veiem
00:01:22:09 en obres més consagrades.
00:01:35:15 El plantejament del simposi
tenint en compte
00:01:39:00 aquestes reflexions
00:01:42:04 vam intentar organitzar en tres
eixos principals que
00:01:44:17 consideràvem importants dins de
00:01:48:02 l'orientació de l'arquitecte
jove que eren la difusió
00:01:51:22 difusió del treball dels
00:01:54:22 arquitectes joves mitjançant
dues exposicions els premis
00:01:59:00 AJAC 7 en la qual es feu
l'entrega de premis durant el
00:02:04:04 simposi i l'exposició
WONDERLANDon
00:02:07:15 s'exposaven
solucions protecció.
00:02:19:21 Un segon planteig i tret que
volíem destacar i treballar era
00:02:26:19 el punt
00:02:27:11 de la reflexió.
00:02:28:18 L'apartat de la reflexió el vam
intentar organitzar en dos
00:02:30:23 tipus de debats orientats
a temes diferents.
00:02:34:11 El primer era el paper de
l'arquitecte dins de la creació
00:02:37:16 de ciutat i l'altre era la
orientació professional del
00:02:42:11 perfil de l'arquitecte.
00:02:44:18 El tercer punt que consideravem
el tret jove era Acció.
00:02:52:03 Dins de l'Acció, això era
el tercer dia,
00:02:54:21 intentàrem organitzar un
workshop que va tenir lloc a
00:02:57:11 l'espai públic on s'intentava
un apropament de la figura de
00:03:02:07 l'arquitecte jove amb la
societat i fer una consulta
00:03:05:11 ciutadana on hi
hagués una reflexió comuna
00:03:10:15 tant la participació en els
debats com en
00:03:13:22 la resta d'activitats.
00:03:15:07 Intentàvem que fos
multidisciplinar i amb un
00:03:21:16 caràcter internacional en la
que la majoria dels ponents
00:03:24:20 invitats teníem una visió i una
experiència internacional que
00:03:28:15 obria una mica
00:03:31:16 la visió de
perfil de l'arquitecte.

Tags: 2012, Agrupació de Joves Arquitectes, AJAC, Aruitectura, COAC, Col·legi Oficial d'Arquitectes, emprender, empreneduria, Initiating Projects, Joves arquitectes, Premis AJAC, Toni Riba, Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, Arquitectura

Duration: 3m 52s

Recorded at: 18.02.2013

Què vol dir ser un arquitecte jove? En quines condicions treballen els arquitectes joves?
Plantejament del Simposi AJAC i Wonderland.
Activitats en el Simpòsium internacional d’arquitectura jove i l' entrega dels VIII Premis AJAC.

L’Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya, AJAC, edita, pel simposium de 2012 un llibre i un DVD.

Share video