00:00:54:00 Recerca.
00:00:58:00 Desitjos.
00:01:16:00 Línies prioritàries.
00:01:23:00 Observació de les necessitats.
00:01:44:00 Donar respostes.

00:02:14.00]Resultats de les recerques.
00:02:14:00 resultats de les recerques, ja que aquestes han de obrir portes i marcar camins.

La
00:02:44:00 Falta de la representació de les de dones en la direcció i la investigació.
00:03:24:00 Discriminació.
00:04:04:00 Correcció política.
00:04:11:00 Feminització i pluralitat del llenguatge.
00:07:29:00 Discurs del món de l'educació.
00:08:28:00 Transició de valors.
00:08:30:00 Igualtat de gènere.
00:08:48:00 Estereotips.
00:09:28:00 Discriminació.
00:09:34:00 Transmissió de valors no es correspon amb les conductes.
00:09:40:00 no es correspon amb les conductes que de vegades i de forma quotidiana es mostren a les aules, a la societat, a casa nostra. I, de fet, no resol aquesta discrepància: provoca distorsions i dificultats a l'hora d'assumir els
00:09:59:00 Rols d'igualtat.
00:10:02:00 Autolimitacions per part de les mateixes dones.
00:10:52:00 Altres models de família.
00:11:11:00 Joves enfront de la discriminació.
00:11:24:00 "Sostre de vidre".
00:11:40:00 Dissociació entre les idees i les pràctiques.
00:12:02:00 Recerca.
00:12:08:00 Relació amb les pràctiques quotidianes.
00:12:50:00 Modificar els valors, les formes de fer i comportar-se.
00:12:59:00 Igualtat.
00:13:31:00 Treball conjunt.
00:13:42:00 Discriminació.
00:13:56:00 Drets fonamentals de les dones.
00:14:16:00 Canvi d'actitud efectiva i reparadora.
00:14:31:00 Minories i amb els drets humans.
00:14:51:00 potenciar que els drets de les dones formin part de manera indivisible dels drets humans i fonamentals universals.

Fan falta recerques que ajudin a clarificar tant les idees, les postures com la manera de fer com proporcionar pautes que fonamentin
00:15:17:00 Actituds pel canvi real.
00:15:23:00 model dinàmic, democràtic, participatiu i real per posar en pràctica la
00:15:31:00 Normativa vigent.
00:16:15:00 Discriminació.
00:16:25:00 Falta d'equitat en el món laboral i familiar.
00:17:05:00 Conciliació.
00:17:55:00 Estructures generals.
00:18:07:00 Accions de suport.
00:18:14:00 Prioritats en la recerca.
00:18:32:00 Anàlisi d'impacte.
00:18:59:00 Òrgans de govern.
00:19:42:00 Educació.
00:20:35:00 Violència de gènere i assetjament sexual.
00:21:36:00 Docència i gestió.
00:21:58:00 Plans d'estudi.
00:22:50:00 Llenguatge no sexista.
00:23:27:00 Conciliació.

Credits:

Duration: 24m 22s

Recorded at: 11.12.2009

Futures línies de recerca prioritàries en dones i gènere María Antònia Pujol, Delegada del Rector i Presidenta de la Comissió per la igualtat de Gènere de la Universitat de Barcelona.

Share video