00:00:00:10 Hay algunas cuestiones, por ejemplo,
que me chirrían un poco.
00:00:03:06 Cuando se habla de la
Me chirrían un poco por omisión.
00:00:07:22 Sí; cuando se habla de
la causa de esterilidad,
00:00:11:08 En ningún momento se mencionan
las causas psicológicas. Y también las hay.
00:00:16:00 Yo tengo 36 años de experiencia clínica,
de tratamiento de mujer, con tratamiento de
00:00:21:00 mujeres y hay muchos casos de esterilitat
que no se deben a una enfermedad no se
00:00:27:05 deben a ninguna cuestión fisiológica.
Alguno se resuelve gracias a una adopción
00:00:33:07 y después resulta que
"milagrosamente" no hay ningún problema
00:00:37:14 para quedar embarazada.
00:00:40:21 Lo digo porque si no se menciona, se hace
pasar, a veces, por unos procesos dolorosos
00:00:48:17 de fecundación assistida
que son dolorosos,
00:00:51:13 (tú misma acabas de decir que no son
eficaces en gran porcentaje de casos),
00:00:56:14 genera una dependencia
con respecto al médico
00:01:00:16 que hace la intervención e
influye mucho en la vida privada y
00:01:05:11 matrimonial de la parejas en el sentido
de que ya no está librada la esponteidad.
00:01:10:19 Pareciera como que hay un tercero ahí,
que planea siempre,
00:01:14:03 a la hora de cuándo
tener relaciones sexuales, cuándo no...
00:01:16:08 Quiero decir que
hay una serie de complicaciones
00:01:20:14 que si se pudiera intentar, en los casos
donde no hay una dificultad fisiológica,
00:01:26:23 de atender a un proceso de
psicoterapia que resuelva
00:01:30:00 las inaniciones que provocan la
esterilidad, sería ahorrarles
00:01:34:12 un sufrimiento a muchas mujeres. Porque
además, la cuestión del donante anónimo,
00:01:39:22 por ejemplo, es un fantasma
de paternitat que plantea,
00:01:43:07 que se vive como un adulterio
muchas veces inconscientemente
00:01:47:18 y que genera muchas tensiones
entre les parejas.
00:01:50:15 Bueno, era solo eso.
00:01:54:18 Aquesta és una pregunta molt
ràpida: felicitar totes les ponents.
00:01:59:03 Moltes gràcies i també
00:02:00:13 a les participacions que fem des del
públic les trobem totes molt interessants.
00:02:05:00 Una pregunta que volia adreçar a la Marta
i que també si volen respondre
00:02:09:16 les altres companyes: és a dir, si partim
de la idea que la gestació subrogada,
00:02:15:22 (imaginem un cas hipotètic en el
qual una parella tingui llibertat per
00:02:20:14 adoptar i en canvi opti per
una maternitat subrogada),
00:02:25:23 hi ha alguna cosa en la creació simbòlica,
00:02:28:03 en la construcció d'aquesta maternitat i
paternitat que sembla que no es triï
00:02:32:17 l'adopció i en canvi es faci aquest
encàrrec de maternitat subrogada.
00:02:39:04 Com si aquesta maternitat i paternitat fos
més biològica que l'adopció.
00:02:43:15 És una intuïció que tinc, eh, Marta.
00:02:45:01 I voldria preguntar
si això prové de com es viu la narrativa.
00:02:51:02 Volia preguntar si això ho has viscut
00:02:51:19 entrevistant a aquestes parelles que
has entrevistat per a la teva recerca.
00:02:55:05 Gràcies.
00:02:55:23 Fem una tercera pregunta abans.
00:02:59:23 -
00:03:10:00 No, aquí hi hauria de dir, si hem crida
l'atenció en aquesta...
00:03:13:14 en aquesta baixa fertilitat
de la dona o de la parella
00:03:18:17 perquè penso que a nivell d'espècie
00:03:20:19 realment són fèrtils perquè sinó no
estaria súper poblat el món, no?
00:03:25:03 I després, també, a nivell
de període vàlid per tenir fills,
00:03:35:01 l'ésser humà ho és durant tot l'any,
tots els mesos de l'any.
00:03:39:05 En canvi altres espècies, per exemple,
només és una o dues vegades l'any.
00:03:44:09 Llavors clar, depèn de com,
00:03:47:18 Això és molt valorable depèn
de quin punt es miri la cosa, no?
00:03:52:16 O sigui que potser a nivell individual
a la parella li afecta especialment.
00:03:59:14 aquest baix grau de fertilitat.
00:04:04:19 Però per altra banda doncs, és això, també
00:04:07:23 a part del que hi pugui haver contaminació
o per temes d'alimentació o el que sigui,
00:04:14:17 també hi ha altres condicionants com
l'estrès o problemes psicològics o
00:04:20:19 una societat tan productiva en què vivim
que no ens permet un espai de...
00:04:26:23 viure bé aquesta reproducció.
00:04:30:09 Una mica com deia ella abans.
00:04:34:08 fem la última pregunta i tanquem ja amb
les intervencions de la taula.
00:04:41:14 Li volia preguntar a la Julita:
jo, l'àmbit sanitari el desconec però...
00:04:48:06 em sorprèn una mica que
una dona pugui tenir en el seu ventre un
00:04:52:21 embrió que l'òvul no és d'ella és a dir
que no hi hagi, d'alguna manera, com
00:04:58:09 com un rebuig de dir
"això no ho reconec com a meu".
00:05:02:14 Per tant, per cas no és més complicada
la implantació d'un embrió de tres dies
00:05:09:12 en el ventre quan la mare no és la pròpia
propietària dels òvuls?
00:05:18:05 I després volia fer un últim comentari a
la Noelia Igareda,
00:05:19:22 quan es deia que
no hi ha un dret a la maternitat com a tal;
00:05:27:08 però a mi m'ha sorprès molt que
la sanitat pública costegi certs casos
00:05:31:09 de fecundació in vitro.
Ho desconeixia en absolut.
00:05:34:17 En aquest cas jo crec que s'està
00:05:37:09 donant molt dret a la maternitat
quan se li està dient a una persona:
00:05:42:03 "Mira, et costejo aquesta fecundació
in vitro perquè si no pots ser pare o mare
00:05:48:11 d'alguna manera t'estic
donant un destí molt dolent", no?
00:05:52:12 Per tant, crec que d'alguna manera,
00:05:55:18 encara que no estigui escrit com
amb una llei, s'està donant... bé...
00:06:01:16 Per mi és com dir: "El dret a la maternitat
i paternitat hi és", no?
00:06:05:01 Des del moment
que t'ho estic costejant. No?
00:06:08:19 Molt bé doncs, molt breument,
00:06:10:19 fem la intervenció de les tres ponents
perquè totes tres heu estat interpel·lades
00:06:15:03 amb alguna d'aquestes preguntes
i donarem ja per tancada la taula.
00:06:18:19 Qui comença?
00:06:19:10 Tu mateixa.
00:06:19:23 Jo et puc respondre, en primer lloc a tu,
que tens tota la raó.
00:06:25:18 El primer que ens sorprèn és que
l'espècie humana té baixa fertilitat
00:06:30:06 i això no ho sabem.
No ho sabem fins que no no tens
00:06:35:20 aquesta situació de voler ser
mare o pare o vols ser pares i mares.
00:06:42:02 per respondre't a tu quan ens dius:
00:06:44:06 "Un embrió
que es pot acollir en un úter",
00:06:46:18 Pensa que aquest embrió, potser,
00:06:49:07 no ve el que és l'oòcit ni a
l'espermatozoide en una parella d'un home
00:06:54:12 i una dona que vulguin tenir una criatura
i els dos són de donants.
00:06:58:08 Aquest embrió necessita un úter
per poder evolucionar
00:07:02:17 Un úter és com una zona, com un niu on
hi ha tots els aliments
00:07:05:20 per a que pugui prosperar.
00:07:10:00 I aquí hi ha la pregunta:
00:07:12:00 S'està investigant on poder
dissenyar i construir un úter de lloguer?
00:07:20:06 Que sigui una màquina i que
pugui exposar l'embrió.
00:07:23:11 Sí, sí, clar.
Són aspectes ètics que hem d'abordar.
00:07:27:12 Perquè en una dona sí que pot evolucionar
aquell embrió o no pot evolucionar.
00:07:32:14 Pensa que normalment se n'hi posen
tres dels quals sovint evoluciona un.
00:07:36:09 No hi ha rebuig però ja ens
anem a tecnificar.
00:07:42:10 Sí; dos cuestiones solo:
00:07:44:02 Sobre la falta de fertilidad,
es verdad que se investigan mucho
00:07:48:07 les causas biológicas y no tanto
las ambientales.
00:07:51:02 Pero una cuestión que no se ha abordado
pero a mí me preocupa mucho,
00:07:54:22 és que una de las razones del auge de la
popularización de las técnicas de
00:07:58:21 reproducción humana asistida
00:08:02:06 es que cada vez somos madres más tarde.
00:08:03:15 O cada vez nos planteamos
ser madres más tarde.
00:08:05:15 Y claro, obviamente,
la biología nos muestra
00:08:07:18 que cuánto más tarde te lo planteas,
menos posibilidades tienes.
00:08:10:21 Y por lo tanto, muchas veces aparece...
Incluso, yo,
00:08:13:12 me he encontrado con mujeres que dicen:
00:08:15:04 "Bueno, yo no me plantearé tener hijos
hasta que tenga un trabajo estable".
00:08:20:12 Llegan los cuarenta, cuarenta y tantos,
no me quedo embarazada,
00:08:23:10 no hay ninguna razón biológica
que me explique,
00:08:26:12 no hay una razón médica que yo tenga un problema
00:08:27:23 que me puedan curar y ser madre y acudo a
las técnicas de reproducción humana asistida.
00:08:31:03 Y como sociedad no nos planteamos el factor
de porqué las mujeres postergan y tanto,
00:08:38:05 hasta límites fuera de lo que
biológicamente es posible, la maternidad.
00:08:41:15 Y obedece muchos más a reacciones
estructurales sociales que no biológicas
00:08:44:23 y en cambio investigamos lo biológico porqué
es lo fácil y la ciencia que me da la llave
00:08:49:06 voy a ser madre cuando me de la gana.
Y además, nos socializamos creyendo que
00:08:53:04 yo voy a poder ser madre cuando quiera
y da igual, si son con 40 o 45. ¡Y no!
00:08:57:04 Es que la biología
y los médicos también lo dicen
00:09:01:13 que las niñas tienen cada vez
la primera menstruación más pronto.
00:09:04:10 Y eso preocupa mucho.
00:09:06:01 Y eso se debe, no se sabe muy bien a qué
pero procede de muchos factores estructurales
00:09:09:01 y por lo tanto, si empieza antes, terminará antes.
O sea, que cada vez nos vamos alejando más.
00:09:13:07 El ciclo biológico de reproducción cada vez
se aleja más del ciclo social de reproducción.
00:09:19:13 Y parece que la culpable eres tú, que
eres una egoista que has antepuesto todo
00:09:22:22 antes de ser madre y ahora, con 40 - 45
años, se te ocurre
00:09:27:10 el caprichito que quieres ser madre.
¡Pues no!
00:09:33:00 Y lo digo porque esto me preocupa.
00:09:33:22 Y luego, acerca de si la reproducción
humana asistida está cubierta en parte
00:09:37:11 por la Seguridad Social,
entonces podríamos hablar, aunque
00:09:38:23 no sería explícitamente un derecho a la
maternidad:
00:09:40:22 No, porque no todas lo tenemos.
00:09:42:19 No todas las mujeres tienen derecho
a ir a la sanidad pública
00:09:45:16 y a decir: me gustaría someterme a una
técnica de reproducción humana asistida.
00:09:50:08 porque primero se tiene que considerar
que estás enferma en tanto a esteril.
00:09:56:07 Y segundo,
luego hay un tema de oportunidad.
00:10:00:20 Que conste: no toda mujer puede,
ya no solo de 40 - 45 años,
00:10:04:04 Obviamente estoy estéril o estoy infertil,
ya sé que no es lo mismo. ¡Per no!:
00:10:09:22 Hay unos criterios "medico-científicos",
00:10:11:10 pero que también tienen mucho de social
y estructural,
00:10:14:18 de cuáles son las mujeres que potencialmente
pueden entrar
00:10:17:00 en esas larguísimas listas de espera.
00:10:19:07 Y es la mujer que tiene toda la pinta
de poder ser una buena madre:
00:10:23:04 que es joven todavía...
00:10:25:01 Es decir si ves quiénes son las
que finalmente entran
00:10:28:17 dentro de los servicios cubiertos
por la sanidad pública,
00:10:31:03 los programas de técnicas de
reproducción humana asistida
00:10:33:12 no puedes hablar de un derecho.
00:10:35:00 No toda mujer tiene derecho a llamar
con 45 años, sola... No, no, no.
00:10:40:11 Tengo que cumplir una serie
de criterios de edad...
00:10:44:09 Amb més de 40 anys no pots.
00:10:44:09 No puedes; exacto. O sea, si fuera
un derecho, tendrías un derecho siempre.
00:10:47:15 siempre que medicamente...
En cambio, a partir de una cierta edad,
00:10:51:19 depende de o tu situación también o
tu estado civil y tu situación médica.
00:10:56:00 Lo que te dicen es,
te recomiendan a qué clínicas privadas
00:10:58:14 porque médicamente sigue siendo posible
00:10:59:20 però no mediante la sanidad pública.
Por lo tanto, no es un derecho.
00:11:07:06 De fet jo només vaig entrevistar els pares gais.
00:11:12:12 Em vaig interessar pels pares gais
00:11:15:04 que havien anat a Califòrnia, a la Índia,
a altres països on era legal i, on estava,
00:11:19:05 es podia reconèixer,
d'una certa manera, Europa.
00:11:24:10 Llavors, quasi tots van començar pensant
en adopció i fent el procés d'adopció.
00:11:29:06 I el que és curiós és que dius perquè és
una bona pregunta en el sentit que
00:11:33:12 jo vaig fer la reflexió jo mateixa i ho he
vist moltes vegades que quan
00:11:37:21 estàs davant d'una parella gai que ha
tingut un fill
00:11:40:14 a través de la gestació subrogada
penses de seguida: "Qui és el pare?"
00:11:44:00 Perquè, clar... hi han
dues espermatozoides diferents.
00:11:47:07 Vull dir que estem tots
en aquesta reflexió.
00:11:49:18 Vull dir, el contingut biològic
el tenim integrat.
00:11:53:03 Com deia la Mª José aquest matí,
una cosa és canviar la biologia
00:11:57:16 l'altra és canviar la cultura.
00:11:59:07 No? Vull dir, això també ens passa, és
recíproc, jo també entrevistant, pensava:
00:12:02:19 "i de qui deu ser aquest?",
"qui és el pare biològic?".
00:12:05:22 Vull dir que sí, que hi ha com una
necessitat, també,
00:12:08:05 de poder tenir un fill biològic,
jo crec. O un desig.
00:12:11:10 Però que era en segon recurs.
Primer pensaven en l'adopció.
00:12:16:00 El que passa és impossible quasi,
per una parella gai, poder adoptar
00:12:19:03 a un país on es prohibeix rotundament
l'homosexualitat.
00:12:22:20 Vull dir, és...
és molt difícil.
00:12:26:10 Molt bé, moltes gràcies.
00:12:28:23 Les tres ponents el debat encara donaria
per molt més,
00:12:32:12 però malauradament hem arribat
a la finalització del temps.
00:12:36:10 Sí que veig que són els diferents aspectes
00:12:39:13 d'enfocaments multidisciplinaris segueixen
generant molts dubtes malgrat haver pogut
00:12:44:02 tenir el privilegi d'enfocaments
molt diferents,
00:12:47:08 no podem resoldre de manera
eficient les diferents preguntes
00:12:51:13 que se'ns aniran generant
també de futur. Per tant,
00:12:54:09 animo també a la coordinació d'aquest
simpòsium a fer noves edicions del mateix
00:13:00:05 per poder seguir parlant d'una manera tan
intensa i amb profunditat i amb el rigor
00:13:05:13 que ens han manifestat
totes tres per poder tenir
00:13:08:15 noves respostes a les preguntes
que de ben segur se'ns aniran
00:13:10:12 generant de futur. Així que...
Espero que la n'hagueu gaudit tots plegats.
00:13:16:07 Us animo que si hi ha noves edicions també
podeu seguir participant d'elles.
00:13:20:12 Moltes gràcies.
00:13:23:20 - Aplaudiments -

Credits:

Duration: 13m 29s

Recorded at: 25.10.2012

Sessió de preguntes després de la ponència de totes tres autores. Participació del públic.

Share video